Держава відновила підтримку розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Державна підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства здійснюється за бюджетною програмою 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними” (далі – бюджетна програма) відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік».

На поточний рік бюджетною програмою передбачено кошти у сумі      75,0 млн гривень.

 Слід зазначити, що станом на 01.01.2017 за бюджетною програмою обліковується кредиторська заборгованість у сумі 231,8 млн гривень. Передбачені держбюджетом видатки відповідно до частини першої статті 48 Бюджетного кодексу України в повному обсязі планується спрямувати суб’єктам господарювання для її погашення пропорційно обсягам, зареєстрованим в органах Державної казначейської служби України.

Надання державної підтримки очікується після прийняття рішення Уряду, яким буде приведено у відповідність до чинного законодавства механізм використання коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, та затвердження спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіну паспорта бюджетної програми.

Виплата кредиторської заборгованості буде здійснюватися до кінця поточного року відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік.

У разі збільшення за бюджетною програмою обсягів фінансування в сумі, що перевищує розміри зареєстрованої кредиторської заборгованості буде здійснюватися компенсація витрат поточного року  згідно з  встановленим механізмом використання бюджетних коштів.

Зазначений механізм передбачає підтримку суб`єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом та хмелярством, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Фінансування здійснюється шляхом компенсації витрат звітного року на створення насаджень та їх зрошення в межах затверджених нормативів витрат на 1 гектар.

Крім того механізм передбачає компенсацію витрат в межах встановлених нормативів за будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем, камер швидкого заморожування плодів та ягід, водонакопичувальних басейнів та за придбання згідно з встановленим переліком спеціалізованих механізмів та техніки для забезпечення технологічного циклу вирощування багаторічних насаджень.

Механізмом визначені перелік видів робіт зі створення насаджень, які підлягають компенсації, перелік документів, процедура їх подання, проходження та розгляду, процедура визначення обсягу компенсації та спрямування підтримки суб’єктам господарювання, виключні підстави у відмові надання державної підтримки.

Повернутися до списку