Про Український державний фонд підтримки фермерських господарств

Український державний фонд підтримки фермерських господарств – це державна бюджетна установа, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо надання фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств. В організаційну структуру Укрдержфонду входить Дирекція, загальною чисельністю 15 штатних одиниць, та регіональні відділення, які розташовані в 24 областях України, загальною чисельністю 72 штатні одиниці.
Щороку Укрдержфонд надає фінансову підтримку українським фермерам на поворотній та безповоротній основі. Так, з 1995 по 2016 рік було надано близько 600 млн. грн. фінансової допомоги фермерам. З них: 182 млн. грн. – безповоротної фінансової підтримки, скористатися якою могли новостворені фермерські господарства та господарства з відокремленими садибами, а також ті, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях. Але, нажаль, з 2010 року фінансування за цією статтею призупинено.

Також було надано понад 400 млн. грн. поворотної фінансової підтримки. Отримати таку допомогу могли всі без винятку фермерські господарства на конкурсних засадах, які не мають заборгованості перед Укрдержфондом. Максимальний розмір безвідсоткового кредиту на одне фермерське господарство складає 500 тис. грн. строком до 5 років з самостійно визначеним графіком повернення коштів.

У 2017 році в Державному Бюджеті України передбачено 65 млн. грн. для підтримки фермерських господарств, з них – 40 млн. грн. із спеціального та 25 млн. грн. із загального фондів. Ці кошти розподіляються між регіонами пропорційно до обсягів сільськогосподарської продукції, що виробляється фермерськими господарствами. З метою забезпечення рівного доступу та максимальної прозорості процедури розподілу бюджетних коштів конкурсний відбір проходить у два етапи. На першому етапі відбувається прийом документів регіональними комісіями, які формують реєстри претендентів на отримання фінансової підтримки. На другому етапі конкурсна комісія відбирає переможців на отримання такої підтримки. За наявності рівних умов пріоритет надається фермерським господарствам, які:є членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу; займаються вирощуванням та розведенням великої рогатої худоби; обробляють земельні ділянки площею не більше ніж 500 гектарів; закладають молоді плодово-ягідні та виноградні насадження; переходять на виробництво органічної продукції. При цьому необхідно зазначити, що формування реєстрів та проведення конкурсного відбору транслюється в мережі Інтернет в режимі реального часу, а до складу комісій обов’язково входять представники Всеукраїнських громадських галузевих організацій.

Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі

№ з/п Відділення Середній обсяг виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами, млн. грн. Обсяг фінансової підтримки фермерських господарств на поворотній основі,тис. грн.
всього у тому числі:
загальний фонд спеціальний фонд
1 Вінницьке 1331,7 4550,0 1750,0 2800,0
2 Волинське 308,4 1040,0 400,0 640,0
3 Дніпропетровське 1704,4 5850,0 2250,0 3600,0
4 Донецьке 595,4 2015,0 775,0 1240,0
5 Житомирське 286,4 975,0 375,0 600,0
6 Закарпатське 81,1 260,0 100,0 160,0
7 Запорізьке 999,5 3445,0 1325,0 2120,0
8 Івано-Франківське 169,9 585,0 225,0 360,0
9 Київське 792,2 2730,0 1050,0 1680,0
10 Кіровоградське 1902,8 6500,0 2500,0 4000,0
11 Луганське 779,8 2665,0 1025,0 1640,0
12 Львівське 576,6 1950,0 750,0 1200,0
13 Миколаївське 1168,2 3965,0 1525,0 2440,0
14 Одеське 1571,3 5395,0 2075,0 3320,0
15 Полтавське 1136,2 3900,0 1500,0 2400,0
16 Рівненське 189,3 650,0 250,0 400,0
17 Сумське 600,4 2080,0 800,0 1280,0
18 Тернопільське 443,2 1495,0 575,0 920,0
19 Харківське 1153,4 3965,0 1525,0 2440,0
20 Херсонське 923,7 3185,0 1225,0 1960,0
21 Хмельницьке 756,6 2600,0 1000,0 1600,0
22 Черкаське 843,1 2860,0 1100,0 1760,0
23 Чернівецьке 172,2 585,0 225,0 360,0
24 Чернігівське 514,7 1755,0 675,0 1080,0
  Всього   65000,0 25000,0 40000,0

З метою стимулювання розвитку галузі у наступному році держава планує збільшити надання фінансової підтримки фермерським господарствам через Укрдержфонд до 1 млрд. грн.

На сьогодні додатковими, але не менш важливими напрямками розвитку Фонду є: налагодження співпраці з Всеукраїнськими громадськими та міжнародними галузевими організаціями; створення он-лайн платформи, яка включатиме он-лайн чат зі спеціалістами Фонду, он-лайн консультації з галузевими експертами, можливість розміщення інвестиційних проектів, інформацію про потенційних іноземних партнерів та інвесторів, спеціалізовану дошку оголошень для фермерів-виробників, базу корисних посилань, вебінари, тощо.

Повернутися до списку